Nyhetsflödet

Thursday

Sanningen - Ps 119

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 119

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig....Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:105+160 FB)

Pilatus ställer frågan människans eviga fråga "Vad är sanning?" (Joh 18:38). Psalm 119 svarar att summan av Guds ord är sanning.

Då Jesus senare säger att han är sanningen (Joh 14:6), så är det inte en annan sanning än den som Palm 119 talar om. Jesus är ordet som blev kött (Joh 1:14). Jesu sanning är den sanning som finns i ordet och som sammanfattas i Kristus (Ef 1:10).

Utan Guds ord kan vi inte få en sann bild av Jesus. Jesus är Guds ord. Om vi vill lära känna Jesus kan vi inte bara tänka fram honom som vi tycker han borde vara. Han finns på riktigt och vill vi lära känna honom måste vi ständigt leva i Guds ord. Vill vi lära känna sanningen måste vi gå till Guds ord. Det är det psalm 119 försöker säga rakt genom sina 176 verser.

Lev i Guds ord så kommer du rätt!

No comments:

Post a Comment