Nyhetsflödet

Tuesday

Nåd och sanning, igen! - 117

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 117

"Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom , alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!"  (Ps 117 FB)

En del psalmer är korta. Detta är en av de kortaste. Hela psalmen är citerad ovan.

Men även om psalmen är kort har den ett viktigt budskap. Den innehåller en uppmaning till alla människor att prisa Gud och den talar också om varför vi ska prisa Gud: Han kom med nåd och sanning! (jfr Joh 1:14).Guds sanning, Guds ord, blir ofta ifrågasatt i våra dagar i etiska frågor. Men Guds sanning förändras inte med det som är "politiskt korrekt".

Guds nåd är väldig. Ingen av oss kan bli rättfärdiga genom att följa Guds sanning. Vi kan bara bli frälsta av nåd. Genom att Jesus dog på korset för oss.

No comments:

Post a Comment