Nyhetsflödet

Thursday

Herrens beskydd - Ps 125

150 psalmer ur Bibeln 
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 125"Jerusalem omges av berg, och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid." (Ps 125:2 FB)


Temat för psalmen är att Gud beskyddar sitt folk: "De som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt" (vers 1).


Bilden av Jerusalem som omges av höga berg används för att beskriva hur Herren omger sitt folk och beskyddar det.


"Du omsluter mig på alla sidor - och du håller mig i din hand"

No comments:

Post a Comment