Nyhetsflödet

Saturday

Järn skärper järn - Ords 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Järn skärper järn, den ena människan den andra"  (Ords 27:17 FB)

Har du någon som skärper dig? Har du någon sporrar dig till ett djupare liv i Kristus? Någon som utmanar dig att ta djärva steg ut i tro? Har du någon som du kan dela dina misslyckanden med? Någon som ber med dig då du möter motgångar?

Varje kristen behöver någon annan att stå nära. Någon som får och vill fråga dig de svåra frågorna. Någon som du kan lita på i alla väder. Be Gud visa dig vem den personen är i ditt liv. Det kan till och med vara en person långt borta som du kan umgås med över telefon.


Guds rike behöver vässade kristna. Kristna som ger akt på sig själva och som skärps av någon som står dem nära, för att inte förlora skärpan eller saltet.

"Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar" (Hebr 10:24)

No comments:

Post a Comment