Nyhetsflödet

Thursday

Intag landet - 5 Mos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, HERREN, din Gud, har lagt landet framför dig. Drag dit upp och intag det, så som HERREN, dina fäders Gud, har befallt dig. Var inte rädd och var inte förfärad." (5 Mos 1:21 FB)

Intag landet! Det var den uppmaningen som Israels folk fick då de stod vid gränsen till det utlovade landet (vers 8+21).

Gud hade gett folket landet, men folket måste själv inta det. Utanför köksfönstret i den lägenhet vi bor hänger en stor flagga med texten "Lettland för Kristus". Liknande flaggor har Frälsningsarmén över hela världen med namnet på landet, staden eller stadsdelen. På den kår jag växte upp var texten på flaggan "Kungsholmen för Kristus".

En sådan uppmaning och en sådan text indikerar att det finns ett område som ska intas. Ett område som är moget för skörd.

Hur lyder uppmaningen i ditt liv? Uppmaningen i din personliga tjänst kanske inte handlar om att inta ett helt land. Eller också gör det det.

Men det finns ett fält som är moget för skörd i din omgivning. Det kan vara en enda annan människa som bara väntar att någon ska hjälpa honom eller henne att ta steget in i det nya livet.

-Gud hade gett folket landet, men folket måste själv inta det.
-Gud kan ha förberett en människa att ta emot frälsningen, men du måste själv gå och ta in skörden.

No comments:

Post a Comment