Nyhetsflödet

Saturday

Tryggheten i Gud - Ords 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem, de rättfärdiga är trygga som unga lejon"  (Ords 28:1 FB)

Det finns en trygghet i att läggs sitt liv i Guds händer och att lita på honom i alla situationer. Det är annars lätt att oro och ångest tränger sig på även om det egentligen inte finns något att frukta. Det är som att ängsligt fly utan att det finns någon som förföljer en (vers 1).

Det finns en vila hos Gud. Att varje dag överlåta sig själv, sin dag och sin framtid i Herrens händer. Gud vill att du ska sätta din lit till honom. Gud vill att du ska leva tryggt som ett ungt lejon (vers 1).

Vad som än händer mig vet jag då att Herren är med mig.

Jag hörde om en uteliggare som la sig att sova på en parkbänk. Innan han somnade ristade han in följande bön i ryggstödet på bänken: "Om jag vaknar i morgon är du hos mig. Om jag inte vaknar i morgon är jag hos dig."

Vad som än händer....
Det handlar om en trygghet som inte styrs av våra omständigheter. Det handlar om en vila hos Gud.

No comments:

Post a Comment