Nyhetsflödet

Wednesday

Öppna din mun för den värnlöse - Ords 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt,
skaffa den betryckte och fattige rätt
."  (Ords 31:8-9 FB)

Socialt hjälparbete måste bedrivas på två plan. Vi måste naturligtvis ge akut hjälp till den hemlöse och till den som inte har mat eller kläder. Men målet är inte att vi ska behöva föda dem dagligen hela livet. Målet är att förändra verkligheten så att det inte längre ska finnas hemlösa eller människor utan mat eller kläder.

Vi behöver profetröster som öppnar sin mun och talar ut om orättvisorna i samhället. Vi måste tala för den stumme, den som inte har en egen röst i samhället. Vi måste stå upp för det som är rättfärdigt och se till att de betryckta och de fattiga får ut sina rättigheter (vers 9).

Du kanske inte tycker att din röst har så stor genomslagskraft i samhället. Du kanske inte tycker att det finns någon som lyssnar till dig. Men idag finns det nya möjligheter.  I dagspressen kan du kommentera artiklar över internet, så att alla som till exempel läser Dagens Nyheter också har möjlighet att läsa vad du anser om saken. Du kan göra din röst hörd i en blogg eller du kan twittra. Du har fått nya oanade möjligheter att göra din röst hörd och tala för den som ingen röst har.

Fråga Gud på vilket sätt du ska göra din röst hörd.


No comments:

Post a Comment