Nyhetsflödet

Sunday

Leva i visionen - Ords 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Utan uppenbarelse går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning"  (Ords 29:18 FB)

Utan uppenbarelse går vi vilse. En annan bibelöversättning använder ordet vision. Utan att ha en vision går vi vilse.

Visionen eller uppenbarelsen visar oss vart vi är på väg. Även om vi ibland måste gå omvägar eller möter hinder, så vet vi vart vi är på väg. Så länge vi behåller uppenbarelsen/visionen så har vi något att styra efter.

Ett liv utan vision drivs hit eller dit av livets omständigheter utan att ha ett riktmärke. Livet tenderar då att bli meningslöst. Om vi inte har något mål blir dagarna bara något vi genomlever. Men först då vi tar till oss uppenbarelsen, ledningen, från Gud får livet mening. Den som tar vara på Guds tilltal blir lycklig (vers 18).

Sök Herrens tilltal för ditt liv. Ta emot uppenbarelsen. Låt visionen från Gud berika och styra ditt liv. Vi behöver visionen både på lång sikt och inför varje dag.

Bli stilla och be Herren uppenbara för dig visionen för din dag och för ditt liv. Det kan ta tid att riktigt höra svaret. Men var öppen och tålmodig. Guds uppenbarelse vill flöda in i ditt liv.

No comments:

Post a Comment