Nyhetsflödet

Thursday

Lejon på vägen - Ords 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den late säger: Ett vilddjur är på vägen, ett lejon på gatorna" (Ords 26:13 FB)

Det finns alltid ursäkter för att inte göra det man borde göra. Då Herren ber oss göra något har vi lätt att tala om för honom att det inte passar eller att det inte kommer att fungera.

Många visionära tilltal från Herren har stoppats därför att det funnits människor som har haft invändningar och en lång rad skäl till varför det är omöjligt. De kanske inte skyller på att det finns vilddjur på vägen men kanske snarare att "det har man prövat förut och det gick inte", eller "det kommer aldrig att fungera hos oss".

Då Herren kommer med sitt tilltal till dig idag, kommer du att lyda eller kommer du att tala om för Gud varför det inte kommer att fungera?

No comments:

Post a Comment