Nyhetsflödet

Wednesday

Samla glödande kol - Ords 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud, och HERREN skall belöna dig."  (Ords 25:21-22 FB)

Finns det någon som du ser som din fiende? Eller någon som du inte tycker om? Finns det någon som du inte unnar något gott, som du helst skulle vilja sätta dit eller ge tillbaka vad du tycker du har fått ta emot?

Då har du ett problem. Ditt problem är inte den andre, utan du själv. Du är kallad att älska oavsett om den andre är värd att älska eller inte. Hämndtankar ska inte finnas hos en kristen. Vi ska be för våra fiender och vi ska älska våra fiender.

I stället för att ge tillbaka, ska vi ge det som är gott. Vår hämnd skapar inga goda resultat, det bara trappar upp konflikten. Vår omsorg och kärlek kan förvandla förhållanden och människor. Det kan bli som glödande kol på någons huvud så att den bara måste kapitulera för kärleken.

Vi är kallade att älska, inte vedergälla.

No comments:

Post a Comment