Nyhetsflödet

Thursday

Dina ord ger resultat - Ords 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ord från en tanklös tunga kan hugga som svärd, de visas tunga ger läkedom"  (Ords 12:18 FB)

Orden från din mun kan både hugga som svärd och ge läkedom.

Det är lätt att ord slipper ut ur vår mun som hugger som svärd i en annan människas liv. Då orden väl är uttalade är det väldigt svårt att ta tillbaka orden eller lindra smärtan. Ju mer vi försöker ta tillbaka orden ju mer kan de ge ytterligare smärta.

Vad viktigt det är att vi beräknar kostnaderna för de ord vi uttalar. Att vi inte säger ord som vi kommer att ångra. Det kan till och med vara så att våra ord kan skada en annan människa under många års tid. Orden sitter kvar hos den människan. Orden kan väcka honom/henne mitt i natten och förvandla god nattsömn till sömnlösa nätter.

Men ord kan också vara uppbyggande och läkande. Ibland kan vi uppleva att de ord vi talar förlöser en annan människa.

Det är viktigt hur vi talar. Orden från vår mun kan både hugga som svärd och ge läkedom.

No comments:

Post a Comment