Nyhetsflödet

Tuesday

Givandets välsignelse - Ords 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt."  (Ords 11:24-25 FB)

Det ligger en välsignelse i att ge. Många har upplevt att ju mer snålt de håller i sina ägodelar, ju lättare är det att ägodelarna sipprar ut mellan fingrarna och blir mindre och mindre. Om man däremot är generös och delar med sig till andra, kan det hända att mina egna förråd fylls på i samma takt som jag ger ut.

I dagens bibelversar handlar det speciellt om att vederkvicka andra. I den norska Bibeln står det "Den som velsigner andre blir selv velsignet".

Vill du bli rikt välsignad? Släpp fokus på dig själv och vad du har. Välsigna andra människor på olika sätt. Dela med dig av uppmuntran, uppmärksamhet och materiella resurser.

Det vi ger ifrån oss kommer tillbaka till oss. Det gäller både goda och onda saker. Vi skördar det vi sår kan vi läsa i Galaterbrevet 6:7.

Den som välsignar andra blir själv välsignad.

No comments:

Post a Comment