Nyhetsflödet

Monday

Se rakt fram - Ords 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram, låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster, håll din fot borta från det onda."  (Ords 4:25-27 FB)

Uppmaningen att se rakt fram, att rikta blicken framför oss, möter oss i Ordspråksboken 4. Vi har så lätt att se oss till sidan och jämföra oss med andra. En god vän brukade säga "fräls oss från jämförelse".

Det är lätt att bli missmodig och avundsjuk då vi jämför oss med andra. Ibland kan vi till och med bli högmodiga då vi jämför oss med andra och tycker att vi är bättre än någon annan.

Vi har också lätt att se oss tillbaka och gräma oss för saker som hänt i det förflutna. Men lyd uppmaningen i ordet. Ta till dig Guds ord och se rakt fram då kan du uppleva sanningen i ordet: "När du går skall inget hindra dina steg, när du springer skall du inte falla" (vers 12)

No comments:

Post a Comment