Nyhetsflödet

Tuesday

Herren ser - Ords 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Inför HERRENS ögon är en människas vägar uppenbara, han ger akt på alla hennes steg."  (Ords 5:21)

Herren ger akt på våra steg. Han ser inte bara vad vi gör utan också varför vi gör det, vad det är som driver oss.

Ibland kanske vi är tacksamma att andra människor inte vet allt om oss. Att de inte vet allt vi gör. Och tänk hur det skulle vara om de visste om våra tankar. Vi vill gärna dölja vårt innersta för varandra. Speciellt då det gäller saker som vi inte är så stolta av.

Men Herren ser. Vi borde kanske vara mer angelägna att vara Honom till lags, än att försöka visa upp en bra fasad inför andra människor.

Herren ger akt på våra steg. Lever jag mitt liv så att jag inte behöver skämmas inför Herren för mina handlingar, ord och tankar?

No comments:

Post a Comment