Nyhetsflödet

Thursday

Men Herren hade inte glömt - 1 Mos 40

Kommentar till den dagliga biblläsningen
"Men överhovmästaren kom inte ihåg Josef utan glömde honom" (1 Mos 40:23 FB)

Josef var en drömmare. Han drömde om ett liv i framgång. Men det såg inte alltid så bra ut. Hans bröder var avundsjuka på honom och kastade honom i en torr brunn för att dö. Josef måste känt sig ensam och övergiven i brunnen. Sedan kom bröderna på att de kunde tjäna pengar på Josef, så de sålde honom som slav till handelsresande som råkade passera brunnen.

Josef var inte gammal då han fick följa med de handelsresande till Egypten där Josef blev såld vidare till Farao. Ensam, övergiven och bortglömd.

Senare blev han oskyldigt anklagad och kastad i fängelse. Oskyldig, ensam, övergiven och bortglömd.
I fängelset uttydde Josef en dröm som en medfånge hade haft. Medfången var högt uppsatt hos Farao. Uttydningen var att medfången skulle bli fri om tre dagar och få tillbaka sin höga ställning hos Farao. Det skedde och innan medfången lämnade fängelset bad Josef honom att lägg ett gott ord för Josef hos Farao (vers 14). Men då medfången kom tillbaka till Farao glömde han bort Josef. Josef var ensam, övergiven och bortglömd i fängelset.

MEN GUD HADE INTE GLÖMT!

Kanske har också du känt dig ensam, övergiven och bortglömd. Då ska du veta att det finns en som ser dig och han har inte glömt bort dig.

No comments:

Post a Comment