Nyhetsflödet

Wednesday

Lida i någon annans ställe - 1 Mos 44

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låt därför din tjänare stanna kvar hos min herre som slav i pojkens ställe, men låt honom fara hem med sina bröder." (1 Mos 44:33 FB)

Josefs silverbägare hade hittats hos den yngste av Jakobs söner, Benjamin. Josefs dom var att Benjamin skulle stanna kvar i Egpten som slav, medan de andra bröderna kunde återvända hem till Jakob.

Då träder Juda fram och erbjuder sig att själv bli slav om Benjamin får resa hem. Det hade tydligen hänt något med Juda genom åren. Ett antal år tidigare hade han själv varit med om att sälja sin lillebror Josef som slav. Nu var han villig att ta någon annans straff på sig.

Juda är här en förebild på Jesus, som var villig att ge sitt liv för att jag skulle få leva.
Även om jag kanske inte bokstavligt talat kan ta någon annans straff på mig, är jag villig att ikläda mig någon annans lidande för att lätta hans bördor?

No comments:

Post a Comment