Nyhetsflödet

Tuesday

Löften - Neh 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...dessa slöt sig till de mest ansedda bland sina bröder och svor dyrt och heligt att leva efter Guds lag, den som gavs genom Guds tjänare Mose, och att de skulle hålla fast vid och följa alla HERRENS, vår Herres, bud, lagar och stadgar." (Neh 10:29 FB)

I det föregående kapitlet bekände folket sina synder och bad Gud om förlåtelse. Nu var det dags att ta ut färdriktningen för framtiden. Att ange en viljeinriktning så att man inte ännu engång skulle komma bort från Herrens vägar. Folket svor dyrt och heligt.

Löften är en viktig del i en relation. Under bröllopsceremonin lovar brudparet varandra trohet. För att bli soldat i Frälsningsarmén måste man lova att leva på ett viss sätt.

För många känns det idag omodernt att lova en massa saker. Tänk om man inte kan hålla det?
Men Gud vill att vår relation till honom ska bygga på ett förbund där vi lovar varandra saker. Gud vill inte bara vi ska ingå förbundet med "vi får se hur det går"- inställningen.

Ingen skulle vara intresserad att ingå äktenskap med någon som säger: "Jag lovar inte att vara trogen mot dig. Vi får se vad som händer..."

Om du skulle avge ett löfte till Gud idag hur skulle det se ut? Skriv ned ditt löfte till Gud och se till att du med jämna mellanrum ser lappen du skrivit på så du inte glömmer det.

Gud vill ha fasta pålitliga relationer.

No comments:

Post a Comment