Nyhetsflödet

Wednesday

Var man på sin plats - Neh 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Folkets furstar bodde i Jerusalem. Det övriga folket kastade lott för att på så sätt var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan nio tiondelar skulle bo i de andra städerna. 2 Folket välsignade alla de män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem." (Neh 11:1 FB)

Muren var byggd. Man började fira Gudstjänst och läste Guds ord. Man bekände singa synder och ingick ett förbund med avsikten att i framtiden hålla sig till Guds ord.

Nu var det dags at organisera församlingen. Var man fick sin plats och sin funktion. Det talas om många olika tjänster i Guds församling:
-Lovsångsledaren (vers 17)
-Leviterna (vers 18)
-Dörrvakterna (vers 19)
-Prästerna (vers 20)
-Tempeltjänarna (vers 21)
-Tillsyningsmän för det praktiska arbetet (vers 22)
-Sångarna (vers 23)

Det behöver finnas en ordning även i dagens församling. Var man på sin plats. Det finns många olika tjänstegåvor som måste komma i funktion. Kroppen har olika delar och alla delarna är betydelsefulla.

Kan jag göra något idag för att uppmuntra någon att komma i funktion i sin tjänstegåva?
Kan jag gör något i dag för att bättre fullgöra det som är min tjänst i församlingen?

No comments:

Post a Comment