Nyhetsflödet

Saturday

Lita på Herren - Esra 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"...jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen: "Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, så att det går dem väl." (Esra 8:22 FB)

Esra skulle få återvända till Jerusalem efter lång tid i den babylonska fångenskapen. Han hade med sig mycket rikedomar till Templet som skulle byggas upp igen. Men han skämdes för att be om soldater till beskydd eftersom han tidigare uttalat sig så starkt om Herrens beskydd.

Esra valde till slut att sätta sin lit till Herren och resa utan eskort. Han fastade och bad och Herren beskyddade hans resa. Vem vet,det hade kanske slutat mycket sämre om han haft soldater med sig.

Många gånger har vi så lätt att sätta vår tillit till det världsliga och det materiella i stället för att lita på Herrens beskydd och ledning.

Men vi har löftet att om vi först söker Guds rike och hans rättfärdighet ska vi få allt annat i tillägg (Matt 6:33).

No comments:

Post a Comment