Nyhetsflödet

Tuesday

Motstånd - Neh 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De som byggde på muren och de som lastade på och bar bördor gjorde sitt arbete med ena handen och i den andra höll de vapnet" (Neh 4:17 FB)

De som vände hem från fångenskapen i Babylon hade satt igång med att bygga upp Jerusalems murar. Men efterhand mötte de motstånd. De blev hånade (vers 1) och motståndarna gjorde planer på att döda dem (vers 11).

Vad skulle judarna göra? Skulle de fortsätta att bygga eller förbereda sig för att försvara sig?

De gjorde båda sakerna! Med ena handen utförde de arbetet och med den andra höll de vapnet, vilket i de flesta fall var ett svärd. I Nya Testamentet betecknas Guds ord med ett svärd.

Då vi bygger Guds rike här på jorden kommer vi också att möta motstånd. Vi måste ha fokus inställt på två områden: arbetet som måste göras (den ena handen) och förbindelsen med och beroendet av Gud och Guds ord (den andra handen).

No comments:

Post a Comment