Nyhetsflödet

Thursday

Sida vid sida - Neh 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Vid sidan av dem arbetade..." (Neh 3:9 FB)

Nehemja 3 är en översikt över dem som arbetade med att bygga upp Jerusalems murar. Kapitlet går runt hela muren och beskriver vem som arbetar var.

Arton gånger i kapitlet kommer samma budskap tillbaka, uttryckt i olika former: "Vid sidan av...", "Efter dem kom...", Bredvid dem..."

Det fick inte finnas några luckor. Det hjälper inte om muren är stark på ett ställe om den ligger öppen för fienderna ett annat ställe. Vi behöver varandra. Vi får stå "Vid sidan" av varandra.

Det hjälper inte om det finns en stark "superkristen". Kristi kropp består inte av en enda lem, utan av många och vi behöver varandra.

Varje del är viktig. Det är bara du som kan bygga på "ditt" frontavsnitt. Om inte "Din" del är hel riskerar hela kroppen att skadas.

No comments:

Post a Comment