Nyhetsflödet

Tuesday

En helgad dag - 1 Mos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk" (1 Mos 2:3 FB)

En dag i veckan blev redan i skapelseordningen avskild för att ta ett steg tillbaka från vardagsarbetet.

-Gud välsignade den sjunde dagen.
Om man slår i synonymordboken på ordet välsignad får man fram synonymen välmående. Gud har gett oss vilodagen för att vi ska må bra. Vi behöver växlingen mellan vila och arbete för att leva ett gott liv och må bra. Om vi inte tar ett steg tillbaka på vår vilodag straffar vi oss själva, vi blir inte välmående och vi kan till och med bli sjuka.

-Gud...helgade den
Helgad betyr avskild. Den sjunde dagen är inte som alla andra dagar. Den är avskild från de andra dagarna. Den dagen ska inte användas till samma sak som de övriga sex dagarna. Helgad talar också om helighet. En dag där vi på ett speciellt sätt får ta tid att vara tillsammans med Herren. I gudstjänst och i enskild andakt och meditation.

-Den dagen vilade han från allt sitt verk
Vad är din normala verksamhet? Det är den du ska vila från. Om du hela veckan har ett stillasittande intellektuellt arbete så är det det du ska vila från. Det kan betyda att du gör någon fysisk aktivitet så din kropp får röra på sig eller något praktiskt arbete så att din tankeverksamhet får vila.

Gud har välsignad oss. Han vill att vi ska vara välmående. Han ger oss uppmaningen Tänk på vilodagen så att du helgar den.

No comments:

Post a Comment