Nyhetsflödet

Sunday

Omstart - Esra 10

Kommentar till den dagliga biblläsningen.
"Men bekänn nu inför Herren, era fäders Gud, och gör hans vilja" (Esra 10:11 FB)

Folket hade varit otrogna mot Gud (vers 2). De inser det, bekänner det och vill börja på nytt med att göra hans vilja (vers 11).

Vi behöver också utvärdera våra liv inför Herren. Många gånger finner vi att vi inte levt som vi borde. Men det finns alltid möjlighet för en ny start. Vi får göra som folket i Esra 10.

-bekänna
-be om förlåtelse och ta emot förlåtelse
-starta på nytt med viljeinriktningen att göra Guds vilja

No comments:

Post a Comment