Nyhetsflödet

Saturday

"Vi har ju övergett dina bud" - Esra 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
"Vad skall vi nu säga, vår Gud, om allt detta? Vi har ju övergett dina bud" (Esra 9: 10 FB)

Esra blev förskräckt då han förstod att folket hade blandat sig med de inkringliggande folken (vers 2). Esra kommer inför Herren och bekänner att folket har övergett Guds ord (vers 10).

Kyrkan av idag har en tendens att blanda in främmande läror och uttryckssätt i kyrkans liv. Man ser ofta kyrkor annonsera om mediationsformer med utgångspunkt i österns religioner. Det verkar som om det inte vore nog att tillbe Gud, utan man måste dessutom bland in andra former för religion för att kompensera bristerna i den den kristna tron.

Kyrkan av idag har på många sätt övergett tron på Guds ord och väljer ofta att gå helt andra vägar än dem som Herren givit oss i sitt ord.

Esra blev förskräckt och skämdes inför Gud då han såg folkets avfall. Hur reagera du på vår tids avfall?

No comments:

Post a Comment