Nyhetsflödet

Monday

Omvändelse - Nehemja 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"..om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag..." (Neh 1:9 FB)

Nehemja ber och gråter inför Herren under fångenskapen i Babylon. Nehemja påminner Herren om vad Herren tidigare lovat (vers 8).

Många profetior i Bibeln är ovillkorliga. De talar om vad som kommer att hända. Men här möter vi en villkorlig profetia: om ni gör det, så kommer Herren att göra det.

Folket omvände sig till Herren, och Herren lät folket komma tillbaka till Jerusalem.

Vad skulle inte kunna ske idag om Guds folk omvände sig av hela sitt hjärta och höll fast vid Guds ord? Vad skulle inte Herren kunna göra då?

No comments:

Post a Comment