Nyhetsflödet

Monday

Försumma inte Guds hus - Neh 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Leviterna och sångarna hade därför återvänt var och en till sitt jordstycke i stället för att sköta sin tjänst. 11 Jag förebrådde föreståndarna detta och sade: "Varför har Guds hus blivit försummat?" (Neh 13:10-11 FB)

Nehemja hade varit bortrest en period. Då han kom tillbaka fann han att de som skulle göra tjänst i templet hade övergett sin sysla och återvänt var och en till sitt jordstycke. Då kallade Nehemja dem tillbka in i sina uppgifter.

Det kan komma stunder då vi blir frestade att överge det Gud kallat oss till och återvända till sörja för vårt eget i första hand.

Efter kosrsfästelsen sa Petrus till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." Det var just det livet Jesus hade kallat Petrus ifrån, för att han i stället skulle bli människofiskare.

Alla kristna har en kallelse att verka för Guds rike. Vi har alla olika uppgifter men alla samverkar till att Guds rike ska växa på jorden. Det kan finnas kristna idag som "återvänt till sitt jordstycke". Men om vi lyssnar riktigt noga kan vi höra hur Herren kallar oss tillbaka i tjänst.

No comments:

Post a Comment