Nyhetsflödet

Thursday

Leva efter Guds ord – Esra 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Allt vad himmelens Gud befaller skall noggrant göras”   (Esra 7:23 FB)

I det sjunde kapitlet återvänder Esra själv till Jerusalem från Babel. Esras uppdrag från konungen var att undersöka om förhållandena i Jerusalem var enligt Guds lag (vers 14). Esra fick också befallningen att allt som Gud befallt skulle utföras (vers 23).

Hur är det i dag?
-Är förhållandena i Guds hus enligt Guds lag?
-Gör vi allt som Herren befallt?

Vad innebär Guds lag för oss i dag?
Ja, det första största och viktigaste budet är att vi ska älska Herren av ”hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd” (Matt 22:37), och därefter att ”du skall älska din nästa som dig själv” (Matt 22:39).

Kapitel 7 i Esra bok talar även om orsaken till att just Esra var lämplig för detta uppdrag: ”Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och att leva efter den” (vers 10)

Vi behöver även idag människor som vänt sitt hjärta till Guds lag och som vill leva efter den.

No comments:

Post a Comment