Nyhetsflödet

Monday

Syndabekännelse och förlåtelse - Neh 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De reste sig upp från sin plats och man läste ur HERRENS, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen. Under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad HERREN, sin Gud." (Neh 9: 3 FB)

Jerusalems mur var färdigbyggd. Folket var samlat till gudstjänst. Gudstjänsten innehöll blandannat bibelläsning och syndabekännelse.
Då folket nu hade fått komma tillbaka till Jerusalem efter den babylonska fångenskapen, var man ivrig att inte på nytt hamna i den situationen att överge Herrens väg och på nytt bli ett underkuvat folk.
En stor del av kapitlet beskriver Guds trofasthet genom Israels historia. Och då man tänker tillbaka konstaterar man att fastän Gud i allt varit trofast, så har folket ändå vänt sig bort från Herren och hamnat i svårigheter.

Många människor tycker inte om att man talar om synd och skuld i dag därför att det gör människor ledsna och nedstämda. Den goda nyheten är att du kan bli av med sin skuld och få din synd förlåten:
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB)

No comments:

Post a Comment