Nyhetsflödet

Wednesday

Det började bra - Ps 106

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm106

"Men snart glömde de hans gärningar, de väntade inte på hans råd" (Ps 106: 13 FB)

Psalmen är en historielektion om Israels barns historia. Hur Gud gång på gång frälste sitt folk, men hur folket snart därefter avvek från Herrens vägar:
"De glömde Herren, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten" (vers 21)
"Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs" (vers 20)

Hur kunde de glömma Herrens gärningar och i stället börja tillbedja materiella ting? Förmodligen berättas inte detta i Bibeln för att vi ska kritisera dem, utan för att vi ska känna igen oss själva och ta varning.

Paulus skriver till de kristna i Galaterbrevet: "Jag är förvånad att ni så hastigt avfaller från honom..." (Gal 1:6).
Jesus säger: "Hos andra faller ordet bland tistlar. Det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt." (Mark 418-19).

Vad kommer det att stå över våra liv?
"De tog emot Jesus med glädje och inspiration, men sedan blev det inte så mycket mer av det?"

No comments:

Post a Comment