Nyhetsflödet

Sunday

Ljus på din stig - 97

150 psalmer ur Bibeln (Bild http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 97

"Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.Gläd er, ni rättfärdiga, i HERREN, prisa hans heliga namn." (Ps 97: 11-12 FB)

I fotnoten till vers 11 kan man i Folkbibeln läsa att den ordagranna översättningen för "strålar fram" skulle vara "är utsått".

Det betyder att den ursprungliga betydelsen är att "ljus är utsått för den rättfärdige."

Någon har gått i förväg och sått ut ljus och glädje där det är meningen att jag ska gå.
Förr brukade vi sjunga en kör med orden: "Ljus är min stig när jag vandrar med dig"

Det gäller bara att vi ser upp så att vi inte missar det ljus och den glädje som Herren har utsått på den väg vi ska vandra.

No comments:

Post a Comment