Nyhetsflödet

Saturday

Ge Herren ära - Ps 96

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 96

”Ge åt Herren ära och makt, ni folkens släkter, ge år Herren ära och makt. Ge år Herrens namn ära” (Ps 96:7-8 FB)

Hur kan vi ge ära åt Gud? Hur kan vi överhuvudtaget ge Gud något som han inte redan har? Han som är Herre över hela skapelsen, hur kan vi ge honom ära?

Människor har alltid velat ära Gud och ge honom ära. Man har till exempel byggt fantastiska kyrkobyggnader och monument åt Honom. Men hur kan vi verkligen ge Honom ära?

Psalmen föreslår några sätt:

-Kom till hans gårdar (vers 8). Det handlar om att samlas till gudstjänst. Det ärar Gud att du vill vara med då Guds folk samlas till gudstjänst. I Nya Testamentet kan vi läsa att vi inte ska överge vår församlingsgemenskap (Hebr 10:25)

-Tillbed Herren (vers 9). I Nya Testamentet kan vi läsa att Herren vill ha tillbedjare som tillber honom i ande och sanning (Joh 4:23)

-Säg bland folken ”Herren är konung!” (vers 10). Vi ärar Herren när vi vittnar och berättar för andra om hans storhet.

Finns jag med då Herrens folk samlas till gudstjänst? Finns jag med bland tillbedjarna? Delar jag med mig av mitt vittnesbörd om Herrens storhet?

-Ge Herren ära!

No comments:

Post a Comment