Nyhetsflödet

Monday

En ny sång - Ps 98

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 98

"Sjung för Herrens ära en ny sång, ty han har gjort under" (Ps 98:1 FB)

En ny sång? Vad är det för fel på de gamla sångerna, är det säkert många som undrar. Inte minst med tanke på alla nya sånger och körer som började spridas under den senare delen av 1900-talet och in i vår tid. Många kanske kände sig överkörda då de gamla sångerna de älskade inte längre verkade vara värda något.

Betyder "att sjunga nya sånger" att man inte ska sjunga en sång mer än en gång? Därefter blir den ju gammal. Nej, jag tror att bibelordet uppmanar oss att alltid sjunga med inlevelse då vi sjunger till Herrens ära. Det är lätt att vi sjunger sånger och körer av invand slentrian. Men då vi tar till oss innehållet i det vi sjunger och innehållet tar tag i oss, då blir det en ny sång, även om vi sjungit sången 100 gånger.

Jag tror att Gud vill att vår sång till hans ära ska vara äkta, levande och nyskapande.

Psalm 98 är en lovsång till Gud där människor stämmer in med sång och olika instrument (vers 5-6). Även naturen (vers 7-8) faller in i lovsången då vattnen och bergen prisar Herren, som en dag ska komma tillbaka för att döma jorden (vers 9).

Hur låter min lovsång idag?

No comments:

Post a Comment