Nyhetsflödet

Saturday

Använd dagarna väl - Ps 90

150 psalmer ur Bibeln (Bilden kommer från http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 90
"Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet." (Ps 90:12 Bibel 2000)

Vår tid på jorden är inte obegränsad. Det gäller att ta väl vara på tiden. Varje dag är en ny gåva, men den kommer inte tillbaka. Varje dag kan bara levas en enda gång.

Varje dag har sina speciella möjligheter som vi får förvalta. Hur använder vi de 24 timmar vi får under ett dygn? Hur investerar vi de 1.440 minuter vi får under ett dygn?
Slösar vi bort dem eller använder vi dem väl?

Psalmen säger att vi får visa hjärtan då vi förstår hur få våra dagar på jorden är.

Hur vill jag använda de minuter jag får idag?

Vår tid på jorden är inte obegränsad. Hjälp oss att investera i den tid som är obegränsad. Evighten.

No comments:

Post a Comment