Nyhetsflödet

Tuesday

Varför vacklar inte världen? - Ps 93

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 93

"HERREN är nu konung! Han har klätt sig i höghet. HERREN har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte." (Ps 93:1 FB)

Vad är det som gör att världen finns till, står fast och inte vacklar? Psalm 93 svarar på den frågan: Herren är nu konung!

Psalmen är en lovsång om Herrens storhet. Om att han håller hela världen i sin hand.

Men psalmen talar också om tillförlitligheten i Guds ord:
"Dina vittnesbörd är sanna alltigenom, helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid"  (Ps 93:5 FB).

Tanken på att Herren sitter på tronen och uppehåller världen genom sitt ord återfinner vi även i Nya Testamentet:
"....han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden." (Hebr 1:2-3 Bibel 2000)

No comments:

Post a Comment