Nyhetsflödet

Thursday

Nåd och rätt - Ps 101

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 101

"Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig, Herre, vill jag lovprisa." (Ps 101:1 FB)

Psalm 101 uttrycker en djup längtan efter att leva rätt. En längtan efter ett rent liv. En längtan efter:
-att föra en fullkomlig vandel (vers2)
-att inte vända sitt öga till det onda (vers3)
-att inte handla trolöst (vers 3)
-att inte ha ett falskt hjärta (vers 4)
-att inte baktala sin nästa (vers 5)
 
Den är viktigt för en kristen att vara fylld av denna längtan efter att leva rätt och rent. Men det är också viktigt att inse sina tillkortakommanden och vara beroende av Guds nåd.
 
Nåd och rätt hör ihop. Jesus  kom med nåd och sanning (Joh 1:14).
 
Idag är det ofta som man bortser från begreppet "rätt". Många menar att det ena är lika rätt som det andra och något absolut rätt eller sant inte finns. Om det vore så skulle nåden vara meningslös. Vi behöver inte nåd om vi inte gjort något fel.
 
Samtidigt som vi är totalt beroende av Guds nåd får vi vara besjälade av en längtan efter att leva rent.

No comments:

Post a Comment