Nyhetsflödet

Thursday

Visa mig din väg - Ps 86

150 psalmer ur Bibeln  (Bilden kommer från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 86

"Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta i detta enda: Att jag fruktar ditt namn."  (Ps 86:11 FB)

Psalmen uttrycker en stor förtröstan till Herren i svåra tider. Herren som är stor i nåd till alla som ropar till honom (vers 5).

Pslamen innehåller också en bön om vägledning. En bön om att ta rätt beslut. Det kan finnas många vägar att välja mellan, men det finns en enda som är Herrens väg. Gud har förberett gärningar så att vi kan vandra i dem (Ef 2:10).

Det är viktigt att be den bönen inför de stora livsvalen. Men det är också viktigt att be bönen varje dag i de vardagliga valen: "Visa mig, Herre, din väg."

No comments:

Post a Comment