Nyhetsflödet

Wednesday

Stå tillsammans - Pred 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt."  (Pred. 4:12 FB)

De stora bilfärjorna förtöjs med starka trossar. De består av många små rep, som var och en för sig inte skulle räcka till att förtöja en roddbåt. Men om många svaga rep tvinnas ihop, blir det en stark enhet som kan tåla påfrestning.

Kristna är inte ämnade att leva som isolerade öar. Vi hör ihop. I Bibeln beskrivs vi som en kropp, ett träd eller ett hus. Vi sitter ihop. Vi tillhör varandra. Vi ger varandra kraft.

Det är bättre att vara två, säger Predikaren (vers 9). "För om de faller, kan den ena resa den andre" (vers 10).

Vi behöver varandra. Sök styrka i församlingen och bland dina närmaste med-lemmar i Kristi kropp.

No comments:

Post a Comment