Nyhetsflödet

Tuesday

Sök Herren - Höga Visan 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Där jag låg i min bädd om natten sökte jag honom som min själ har kär, jag sökte honom men fann honom inte. Jag vill stiga upp och gå omkring i staden, på gatorna och torgen, jag vill söka honom som min själ har kär."  (Höga Visan 3:1-2 FB)

Det tredje kapitlet i Höga Visan beskriver brudens längtan efter brudgummen. Bruden vaknar mitt i natten och söker honom honom innerligt.

Verserna kan också läsas som en beskrivning av vår gudslängtan. Vår längtan efter Guds närvaro i våra liv. Den uttrycker den törst som är nödvändig för att vi ska nå fram till det vi längtar efter och som bara Gud kan tillfredsställa.

"Sök Herren, alla ödmjuka i landet som handlar efter hans bud. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet." (Sef 2:3)

"Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära." (Jes 55:6)

"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er." (Matt 7:7)

"Om någon törstar, så kom till mig och drick!"  (Joh 7:37)

No comments:

Post a Comment