Nyhetsflödet

Monday

Följa Herren – 5 Mos 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till  (5 Mos 13.4 FB)

I detta kapitel fortsätter varningarna att avvika till att tillbe andra gudar. Här varnas det också för de falska profeter som uppmanar oss att följa dessa avgudar.

Men det handlar inte bara om vilka läror vi inte ska följa, utan också vad vi ska följa. I vers 4 talas det om att vi ska följa Herren och där kan vi läsa att vi ska hålla hans bud och lyssna till honom.

Att hålla hans bud innebär att vi först måste studera och leva i hans ord, Bibeln, och då vi lärt känna hans ord har vi också förutsättningen för att följa Guds ord.

Att lyssna till honom innebär att vi tar emot hans vägledning i vardagslivet. Men jag tror att förutsättningen för att på ett riktigt sätt kunna lyssna till Gud är att vi känner hans ord, Bibeln. Genom bibelläsning och bön skapar vi en vana att ta emot Guds tilltal och då han sedan talar till oss i vardagslivet känner vi igen hans röst bland alla andra röster som möter oss i livet.
Mina får lyssnar till min röst” (Joh 10:27)

No comments:

Post a Comment