Nyhetsflödet

Sunday

Hörntofsar - 5 Mos 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall göra tofsar i de fyra hörnen på den mantel du höljer dig i."  (5 Mos 22:12 FB)

Männen i Gamla Testamentet uppmanas att ha hörntofsar på sina mantlar. Det fanns en alldeles speciell orsak till det. Det var en del av helgelseprocessen i deras liv.

Förklaringen till hörntofsarna finner vi i 4 Mosebok 15:38-39.Varje gång männen såg på sina hörntofsar skulle de bli påminda om att behaga Herren genom att följa hans ord. Hörntofsarna skulle hjälpa dem att inte följa sina egna tankar och bli lockade till synd.

I Nya Testamentet varnar Jesus fariseerna och de skriftlärde för att göra stora hörntofsar för att människorna ska se hur gudfruktiga är (Matt 23:5).

Det finns en frestelse i att visa andra hur väl vi lyckas i vårt kristna liv. Men hörntofsarna var inte avsedda att imponera på andra, utan för att påminna oss i vardagen att fästa vår blick på Herren och på hans ord.

På vilket sätt kan du ordna din vardag så att du blir påmind om att liv handlar om att behaga Gud?

1 comment:

  1. Tror han är bättre på att hjälpa mig, än jag, kona hjälpa honom med något.

    ReplyDelete