Nyhetsflödet

Tuesday

Kom ihåg - 5 Mos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Kom ihåg att du var slav i Egypten och följ noga dessa regler"  (5 Mos 16:12 FB)

Då Guds folk kom in i det förlovade landet och fick se sitt välstånd öka var det lätt att glömma var de kom från och vem som räddat dem.

De kom från ett mångårigt slaveri. De hade fått fly för sina liv. De hade fått gå igenom svåra umbäranden. Men det var Gud som hade befriat dem genom att ingripa med ett antal underverk. Det var Gud som hade lovat befrielse och det var Gud som hade befriat dem.

Kan du komma ihåg ett liv utan Jesus? Du kanske har ett liknande vittnesbörd om ett förr och ett nu? Och även om du inte har den dramatiska vändpunkten i ditt liv kan du kanske med fasa tänka dig ett liv utan Jesus. Kan du tänka dig tomheten och meningslösheten med livet om inte Gud fanns?

Glöm inte bort vad Herren har gjort för dig är budskapet i dagens vers. Varje gång du kommer ihåg detta fylls du med tacksamhet och med iver att fullgöra Guds kallelse i ditt liv.

Glöm inte bort att komma ihåg...

No comments:

Post a Comment