Nyhetsflödet

Tuesday

Kampen inombords - 5 Mos 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall skaffa bort det onda från dig"  (5 Mos 17: 7 FB)

Det här är ett kapitel som många har svårt med. Här uppmanas Guds folk att döda dem som gör ont i Herrens ögon (vers 2).

Men jag läser mycket av Israels historia i Gamla Testamentet typologiskt, det vill säga som förebilder. Historien vill lära oss något om oss själva idag och vår kamp.

Här handlar det om att utrota synden. Berättelsen kan läsas som en förebild om kampen som utspelar sig inom oss. Då vi upptäcker synden i vårt eget liv ska vi inte acceptera den och bli vän med den och låta den härja fritt i våra liv. Synden i våra liv måste utrotas, avlivas.

Om du inte besegrar synden i ditt liv kommer den att besegra dig.

No comments:

Post a Comment