Nyhetsflödet

Monday

Andra gudar - 5 Mos 12


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Ni skall bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder och bränna upp deras aseror, hugga ner deras avgudabilder och utplåna deras namn från dessa platser”  (5 Mos 12:5 FB)

Herren varnar ständigt för att folket ska avfalla till att tillbe andra gudar då de flyttar in i det utlovade landet och möter nya kulturer och religioner. I det nya landet konfronteras Guds folk med ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle.

Herren varnar inte bara för att tillbe de nya religionerna, dessutom varnar Herren för att lägga oss till med deras seder och att dyrka Herren på samma sätt som de främmande religionerna.

Det finns en trend i vårt samhälle som går i motsatt riktning mot Herrens varningar i 5 Mosebok. Kyrkan inbjuder till religionsdialog och man inbjuder till och med till ett mångreligiöst ”Guds hus” där de olika religionerna får plats sida vid sida. Skolor, och till och med kyrkor, inför yoga och seder från andra religioner på schemat och i sin verksamhet.

Som kristen kan man inte kompromissa med vad Herren önskar.

No comments:

Post a Comment