Nyhetsflödet

Monday

Flytta inte råmärken - 5 Mos 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall inte flytta din nästas råmärke, som förfäderna satt upp i den arvedel du får i det land som HERREN, din Gud, ger dig till besittning."  (5 Mos 19:15 FB)

Ett råmärke och en gräns kan upplevas både som ett hinder och som ett beskydd. Här möter vi en varning att flytta gränser som förfäderna satt upp.

Vi lever i en tid där moraliska och etiska gränser ifrågasätts och rivs upp. Många upplever varje gräns som en inskränkning i sin egen frihet. En gräns som var självklar för bara en generation sedan kan idag vara helt borttagen.

Någon vis man har sagt att man aldrig ska ta bort en gräns förrän man förstått varför den en gång sattes upp.

Det betyder naturligtvis inte att alla äldre gränser är rätt, men det uppmanar till en viss försiktighet då gränser ska flyttas.

No comments:

Post a Comment