Nyhetsflödet

Tuesday

Herrens ord går i uppfyllelse

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev slavar åt honom och hans söner till dess att perserna kom till makten. HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått." (2 Krön 36:21-22 FB)
Det sista kapitlet i 2 Krönikeboken berättar om Judas och Jerusalems fall och bortförande av folket till den babylonska fångenskapen.

Profeten Jeremia fick i den förbindelsen ett ord från Herren att fångenskapen skulle vara i sjuttio år.

Herrens ord genom Jeremia uppfylldes. Du kan alltid lita på det Herren har sagt och Han står ständigt fast vid sina löften. Ta Gud på ordet!

No comments:

Post a Comment