Nyhetsflödet

Tuesday

Gud vakar över sitt ord - 2 Krön 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När nu Atalja, Ahasjas mor, såg att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten i Juda. Men just när kungabarnen skulle dödas, tog kungadottern Josabeat i hemlighet bort Joas, Ahasjas son, från kungasönerna och förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren" (2 Krön 22:10-11 FB)
Atalja, Ahasjas mor bestämde sig för att döda alla av Davids hus. Hon ville inte ha konkurrenter till tronen.

Men Gud hade långt tidigare sagt till kung David: "Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid." (2 Sam 7:16). Gud vakar över att hans ord går i uppfyllelse.

Då alla kungabarnen skulle dödas fanns det en som blev gömd i sovkammaren. Han var sedan gömd i Guds hus i sex år, hela Ataljas regeringsperiod. Många år senare gömdes Jesus då Herodes beslöt att döda alla gossebarn (Matt 2).

Gud vakar över sitt ord. Du kan lita på Guds ord. Jesus sa: "Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav,  inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett." (Matt 5:18)

No comments:

Post a Comment