Nyhetsflödet

Thursday

Låt varna er - 2 Krön 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och profeter blev sända till dem för att få dem att vända om till HERREN, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till dem." (2 Krön 24:19 FB)
Joas regering började väl (vers 2). Men då Joas rådgivare Jojada dog vände sig folket bort från Gud (vers 18).

Gud sände då profeter till folket för att varna dem, men de lyssnade inte till profeterna.

Står det rätt till i Sverige idag?
Står det rätt till i din församling/kår idag?
Står det rätt till i ditt liv idag?

Jag har naturligtvis inte det fullständiga svaret på dessa frågor, men jag tror att det är riktigt att säga: "Allt står inte rätt till".

Det är inte alltid så populärt att vara profet. Jesus fortsatte profettraditionen och varnade folket och uppmanade dem att vända om för att en dag skulle det vara försent, och att många kommer att mötas vid den stängda dörren av orden "Jag känner er inte" (Matt 25:12).

Profeterna talar också in i vår tid. Kommer det att stå samma sak över vårt liv som det gör i 2 Krön 24: "De lyssnade inte".

"Den som har öron må höra vad Anden säger" (Upp 3:22).

Vad kan du göra i bön, ord och handling
-för tillståndet i Sverige?
-för tillståndet i din församling/kår"
-för tillståndet i ditt eget liv?

No comments:

Post a Comment