Nyhetsflödet

Saturday

Gå frimodigt ut i striden - 2 Krön 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden. Gud skall annars låta dig falla för fienden, ty hos Gud finns kraft både att hjälpa och att stjälpa."(2 Krön 25:8 FB)
Kungen i Juda ska gå i krig mot edomiterna. Han hade "300.000 utvalda män, som kunde bruka spjut och sköld" (vers 5). Dessutom lejde han 100.000 stridsmän från Israel.

Men profeten varnade kungen för att ta med stridsmännen från Israel (Nordriket), som hade avfallit från Gud. Det är mycket bättre att lita på Gud än på lejda stridsmän.

På väg ut i striden får kungen med sig uppmaningen "Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden. (vers 8).

Idag är våra motståndare inte människor av kött och blod, utan ondskans andemakter (Ef 6:12). Vårt uppdrag är att få människor frälsta och rädda dem från förtappelsen (Joh 3:16), men uppmaningen är densamma också idag: "Men gå du åstad! Grip dig an verket och gå frimodigt ut i striden".

No comments:

Post a Comment