Nyhetsflödet

Wednesday

Förbund - 2 Krön 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hiskia var tjugofem år när han blev kung, och han regerade tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Abia och hon var dotter till Sakarja. Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, alldeles som hans fader David hade gjort." (2 Krön 29:1-2 FB)
Stora delar av 2 Krönikeboken är som att åka berg-och-dalbana. Den ena kungen gör det som inte är rätt i Herrens ögon och landet kommer i svårigheter och folket får lida under förtryck. Därefter kommer en kung som gör det som är rätt i Herrens ögon och folket upplever framgång, välsignelse och befrielse. Sedan kommer en kung....

Kung Hiskia gör vad han kan för att stabilisera landet och vad som finns i folkets hjärtan. Han säger: "Men nu har jag i sinnet att sluta ett förbund med Herren" (vers 10).

Då man sluter ett förbund har man bestämt sig. Ett förbund innebär att man avger löften och ingår en pakt med någon.

Hur är det med ditt liv?
-Är ditt liv som en berg-och-dalbana som går upp och ner?
-Är ditt liv med Herren som ett samboförhållande? Du vill leva tillsammans med Herren, men utan någon förpliktelse eller löften.
-Är ditt liv med Herren som ett särboförhållande? Du vill leva ditt eget liv, men vill att Herren ska finnas tillgänglig för dig då du vill?
-Är ditt liv med Herren som ett äktenskap? Du ingår en förpliktigande pakt och avger trohetslöften.

Det var det sista alternativet som Hiskia bestämde sig för. Var finns du? Gud vill att du ska ge honom löften: "Ge löften och infria dem åt HERREN, er Gud!" (Ps 76:12)

No comments:

Post a Comment