Nyhetsflödet

Saturday

"När de började jubla..." - 2 Krön 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vi står maktlösa mot denna stora skara som kommit emot oss. Vi vet inte vad vi skall göra, vi riktar våra blickar mot dig.” (2 Krön 20:12 Bibel 2000)
Moabiterna, Ammoniterna och Meuniterna kom för att angripa Josafat (vers 1). Man gjorde en analys av situationen och kom fram till att man inte hade en chans mot denna överväldigande armé. De var helt enkelt maktlösa (vers 12).

I sin maktlöshet vände de sig till honom som har all makt. De riktade sin blick mot Herren (vers 12).

När det var dags för det stora slaget började de att jubla och lovsjunga (vers 22). Då lovsången började hjälptes fienderna åt att förgöra varandra (vers 22). Då Josafat och hans här kom upp på kullen där de kunde se ut över dalen där striden skulle ha stått, fanns det inga fiender kvar.

Har du upplevt maktlöshet i ditt liv? Kan det vara för dig som det var för Josafat och hans folk "Vi vet inte vad vi ska göra" (vers 12)? Gör som Josafat. Rikta din blick mot Herren.

När de började jubla och prisa Gud, skedde förändringen. Lösningen finns inte i problemen. Lyft din blick och börja prisa Gud för hans makt och storhet. Du kan också få uppleva att när du börjar jubla och prisa Guds, då sker förändringen också i ditt liv!

No comments:

Post a Comment